Valásszon nyelvet!
 
 
 
 

Szentséges Atyánk!


Tekintettel a családról 2015 októberében tartandó rendes püspöki szinódusra, tiszteletteljes bizalommal fordulunk Őszentségéhez, hogy kifejezzük félelmeinket és reményeinket a család jövőjével kapcsolatban.

 

Félelmeink az évtizedek óta folyó szexuális forradalom láttán fakadnak föl, melyet befolyásos szervezetek, bizonyos politikai erők és a tömegmédia összefogása pártol, mely forradalom folyamatosan a családnak, mint a társadalom alapsejtjének megsemmisítésén dolgozik. Az 1968. májusi, ún. „Sorbonne Forradalom” óta egy új – úgy a természeti, mint a tételes isteni erkölcsi törvénnyel szembenálló – erkölcsi rendnek a társadalomra való fokozatos és módszeres ráerőltetésének lehetünk szemtanúi. Kérlelhetetlenül küzd e forradalom minden eszközzel – például a már számos ország óvodai és kisiskolai nevelési és tanítási rendjébe beiktatott szélsőséges „gender elmélet” segítségével – célja megvalósításáért.

 

A katolikus tanítás Isten törvényének hatodik parancsolatáról világítótoronyként ragyog az ominózus ideológiai céllal szemben. Ez a világítótorony sok embert indít – dacára a hedonista propagandának – a tiszta és termékeny családi életeszmény természeti törvénnyel összhangban álló evangéliumi tanításának követésére.

 

Szentséges Atyánk! Az elmúlt püspöki szinódusról napvilágot látott információk fényében fájdalmasan kellett tudomásul vennünk, hogy hívő katolikusok milliói számára olybá tűnt, mintha e világítótorony reflektorfénye elhomályosult volna az említett keresztényellenes lobbi által propagált életmód ködében. Valóban tapasztalható egy széleskörű zavar kibontakozása a katolikus hívők között amiatt, hogy egyesek szerint lehetséges a házasságtörés – a polgárilag elvált és újraházasodott katolikusok szentáldozáshoz engedésével – egyházi elfogadása, és a homoszexuális élettársi kapcsolatok elvi elfogadása, miközben az ilyen gyakorlatok – mint a természeti és a tételes isteni törvénnyel szembenállók – erkölcsileg rossz volta kifejezett katolikus hitigazság.

 

Paradox módon e zavarban reményünk támad.

 

Valójában ilyen körülmények között csakis Őszentsége szava az egyetlen esély, ami eloszlathatja a hívők között növekvő zavarodottságot. Csak Őszentsége szava óvhatja meg Jézus Krisztus valódi tanítását a felvizezéstől. A gyermekeink jövőjét fenyegető sötétlő ködöt semmi sem oszlathatja szét többé, ha az említett világítótorony nem ragyogja be többé útjukat.

 

Szentséges Atyánk, kérjük Önt, emelje föl szavát! Mi is ezt tesszük teljes szívvel ragaszkodva úgy Őszentsége személyéhez, mint hivatalához. Tesszük ezt mélységesen bízva abban, hogy az Ön szava sohasem fogja szembeállítani egymással a lelkipásztori gyakorlatot és azt a tanítást, melyet Jézus Krisztus és az Ő helytartói reánk hagytak – mivel ez egyértelmű meghasonlást okozna. Valóban, maga Jézus Krisztus világosan tanította nekünk, hogy az életnek és igazságnak összhangban kell lennie egymással (vö. Jn 14, 6-7); és Ő volt az, aki szintén figyelmeztetett, hogy az egyetlen út az üdvösségre tanításának a gyakorlati életbe való átültetése (vö. Mt 7, 24–27).

 

Kérvén apostoli áldását imáinkról biztosítjuk, hogy a Szent Család – Jézus, Mária és József – világosítsa meg Őszentségét ezekben a súlyos kérdésekben.

Burke bíboros felhívása minden katolikushoz


 

           Zavarral teli korunkban – amint ez megnyilvánul az ún. gender-elmélet téziseiben – szükséges hangsúlyozni az Egyház házasságról szóló tanítását. Mindeközben nyomás alatt vagyunk, hogy ellenkező irányba mozdulva engededjük a polgárilag elvált és újraházasodottakat szentáldozáshoz. Teszik mindezt a házassági kötelék semmissé nyilvánítási eljárása megkönnyítésének említése nélkül...


Épp ezért nagyon aggódom. Felhívok minden katolikust – akár laikus, pap, vagy püspök –, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt – a mai naptól fogva a következő szinódusi ülés végéig – azért, hogy a házasságról szóló igaz tanítás kellő megvilágítást nyerjen.”  

 

(Részlet a Jean-Marie Guénois számára Rómában adott interjúból. Megjelent franciául: Le Figaro Magazine2014. december 19., 46. old.)

Press Release

 

Even more people sign the petition requesting the Pope to make a solemn declaration to end the impasse

 

Rome, 22nd October 2015 – After delivering 790,150 signatures to the Vatican Secretariat of State on the 29th September, the Filial Appeal Association has just handed in a further 68,052 signatures requesting Pope Francis for a “clarifying word” as the “the only way to resolve the growing confusion amongst the faithful”—in regards to allowing divorced and civilly remarried couples to receive Holy Communion, as well as in regards to homosexual unions—in the certainty that these words would “never separate pastoral practice from the teaching of Jesus Christ”.
 

The timeliness of the request has been made evident during the course of this Synod now approaching its end. According to a recent editorial column of an American magazine well-known to be “innovating”: “Midway through the general assembly of the Synod of Bishops on the family, confusion, if not chaos, reigns, to paraphrase a synod father. And in that confusion is fear, fear of uncertainty and the unknown.”
 

This is not surprising. Under the guise of employing very inclusive pastoral language, leading figures of the Synod strike at the root of fundamental concepts of Catholic morality such as “indissolubility” of marriage, the “intrinsically disordered nature of homosexual relations”, the classification of “adultery” for civil marriages after a divorce and even the aphorism that “one must love the sinner, but hate the sin”. Even greater confusion comes from the proposal that pastoral practice towards the divorced and civilly remarried, as well towards homosexual unions, be decentralised—something that will inevitably lead to divergence and divisions.
 

The coordinators of the Filial Appeal deem it to be of the utmost importance that, as has happened many times in the past, Pope Francis himself—as supreme judge of the Faith and utilising his power as successor of St. Peter—definitively decide all these matters of Faith and Morals that have come up during the Synod; and that he do so in a clear, solemn and irrevocable manner: Roma locuta, causa finita.

Személyek, akik már aláírták
 

The Most Rev. Aldo di Cillo Pagotto,

SSS, Archbishop of Paraíba (Brazil)

*

The Most Rev. Robert F. Vasa,

Bishop of Santa Rosa, California (USA)

*

The Most Rev. Athanasius Schneider,

Auxiliary Bishop of Astana (Kazakhstan)

*

Senator Vicente C. Sotto III,

Senate of the Philippines

*

Ruza Tomasic,

Member of the European Parliament (Croatia)

*

Dr. Adolpho Lindenberg,

President of the Plinio Corrêa de Oliveira Institute (Brazil)

*

Beatriz López Sandoval,

Director of The Family Matters (Guatemala)